PROJEKTO „UAB „PELĖDOS BALDAI” ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ GAMYBOS PAJĖGUMŲ ĮRENGIMAS“

Projekto tikslas – įrengti saulės elektrinę ir užtikrinti atsinaujinančių energijos išteklių dalies galutiniame įmonės energijos suvartojime didėjimą.
UAB „Pelėdos baldai“ įgyvendina projektą „UAB „Pelėdos baldai“ atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumų įrengimas“. Kasmet augantis suvartojamos energijos kiekis ir išaugusios elektros energijos kainos skatina įvertinti energijos vartojimą / taupymą, efektyvesnį energijos panaudojimą, įvairių priemonių, tausojančių aplinką ir gamtinius išteklius technologijų diegimą. UAB „Pelėdos baldai“ atliko energijos vartojimo auditą ir vadovaudamasi jame pateiktomis rekomendacijomis planuoja įsirengti 79,79 kW saulės elektrinę, kuri įmonei leis naudoti pagaminamą elektros energiją jos pačios vidiniams poreikiams ir leis sumažinti tradicinės energijos suvartojimą.

Projekto trukmė 2023-08-09 – 2024-11-30
Projekto vertė 64 341,22  EUR, iš kurių 41 799,58 EUR ES parama iš Europos regioninės plėtros fondo.