Garantijos sąlygos

Dviejų metų garantija taikoma:

  • Prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės;
  • Garantija galioja visoms baldų sudėtinėms dalims ir komplektuojamosioms detalėms, išskyrus buitinėje technikoje ir balduose įmontuotoms apšvietimo lemputėms ir transformatoriams
  • Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas nelaikomas prekių kokybės trūkumu.
  • Garantinis aptarnavimas netaikomas tais atvejais, kai prekės eksploatuojamos netinkamai arba sugadinamos dėl pirkėjo kaltės.
  • Garantiniu laikotarpiu nustatytus kiekybinius ar kokybinius neatitikimus „Pelėdos Baldai“ sukomplektuoja arba pakeičia savo sąskaita.

Svarbu žinoti:

Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo pirkėjui dienos.